nord-salten.no

Stor aktør i Nord– Salten

– Steigenmodellen kan være løsningen på hvordan vi reduserer frafallet i videregående skole, og vi arbeider for å få videreutviklet denne modellen i hele skolens område. Vi ønsker også at frilutsfaget skal bli en fast ordning, sa rektor Eidsvik da hun presenterte skolens visjoner for 2016 til kommunestyret sist uke.

16. november 2015

Utsatte næringshagen

Det nye plan– og ressursutvalget i Steigen utsatte tirsdag sitt første møte enstemmig en søknad fra Helnessund Brygger AS om et tilskuddpå 100.000 kroner fra kultur – og næringsfondet, og et rentefritt lån på 100.000 kroner fra tiltaksfondet til oppbygging av en næringshage i Helnessund.

16. november 2015

Innspill til folkehelseuka

Siste frist for å melde inn tiltak til felles program for Folkehelseuka i Hamarøy er satt til 26. mars.Uka makeres 20-26 april, og skal bidra til å sette ekstra fokus på folkehelse, og å synliggjøre de gode tilbudene og aktivitetene som finnes i kommunen og lokalmiljøet.


14. mars 2015

Vil renovere rådhuset

Formannskapet i Steigen har gått enstemmig inn for – etter en orientering om behov og alternativer av rådmann Torben Marstrand, å iverksette et forprosjekt på renovering eller ombygging av rådhuset i Leinesfjord.

 

 

 

13. mars 2015

Stenging av hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket i Kjøpsvik er stengt på grunn av vannskader og vil bli midlertidig flyttet til første etasje i Kjøpsvik Kirke (Kirkestua. Biblioteket vil være åpent for publikum fra mandag  den 23. mars 2015.

12. mars 2015

Steigen kommunes næringsplan

Innspill til næringsplanen. Steigen SV er godt fornøyd med Steigen kommunes initiativ til å oppdatere kommunens næringsplan, som de ønsker skal bli et godt og brukt redskap for å sikrenæringsutvikling i den neste fireårsperioden. Men de har også innspill til planen. De mener den må inneholde konkrete og målbare mål og aktiviteter, ellers har planen liten verdi.

 

11. mars 2015

Språkleir

Drag skole har fått 142 500 kroner fra Fylkesmannen i Nordland for å gjennomføre språkleir i 2015. Fylkesmannen synes tiltaket er viktig for å styrke og utvikle lulesamisk språk og takker Tysfjord kommune for engasjementet i saken.

10. mars 2015

Ny avtale med lokalradioen

Hamarøy formannskap har vedtatt å inngå avtale med Radio Nord Salten for 2015. Bidraget er på kr 75 000, noe Steigen og Tysfjord allerede har innvilget. Det er pekt på viktigheten av lokalradioen i forbindelse med folkemøter og kommunestyremøter.

09. mars 2015

Bekymret forunderbemanningi Pæsatun barnehage

Foreldreårdet i Pæsatun Barnehage i Kjøpsvik har sendt brev til oppvekstsjefen og meddelt sin bekymring for underbemanningen i barnehagen. Foreldrerådet er informert om at det fremover, til tider, kan være mindre personale tilstede enn vanlig (to og ikke tre voksne) og at dette vil bety at planlagte aktiviteter vil utgå og at voksenkontakten blir mindre.

02. mars 2015

Flytebryggepå Korsnes

Korsnes Rorbugrend v/Vegard Stormo har henvendt seg til Tysfjord kommune med forespørsel om å anlegge en flytebrygge på Korsnes. Det er fire hytteeiere som ønsker å anlegge en bryggeplass og har sett på betongtrappa som ligger i nærhetenav almenningskaia som en mulighet.

01. mars 2015

Uforutsette utgifteri barnevernet

Kommunestyret i Hamarøy har vedtatt å styrkebarnevernet med tiltak utenfor hjemmet med kr 400 000,-. Budsjettreguleringen finansiers ved bruk av disposisjonsfond. To nye fosterhjem fører til økte kostnader ut overvedtatt budsjett 2015 og budsjettet må derfor reguleres.Barnevernsleder anslår kostnaden til ca. kr. 30 000,- pr. barn pr.måned.

28. februar 2015

Lokalt lensmannskontor i Steigen

Varaordfører Fred Eliassen (Ap) og Steigen Arbeiderparti har fått lovnad om å få møte justisfraksjonen på Stortinget for å legge fram og tale varmt for at Steigen bør ha et lokalt lensmannskontor også i framtiden.– Steigen Ap er klar på at vi må ha bedre beredskap spesielt i helgene. Det løses etter vår mening ikke med å fjerne kontoret på sikt, sier Eliassen.

27. februar 2015

Meldt til Fylkesmannen

Kommuneoverlege i Tysfjord, Lars-Kristian Kvalheim, som har sagt opp stillingen, er meldt til Fylkesmannen i Nordland. Det er meldt inn avvik og pasientklage fra både Tysfjord kommune og konstituert kommuneoverlege Fred Andersen.

26. februar 2015

Klage på vei

Plan– og ressursutvalget i Steigen tok ikke klagen fra Bård Johan Olsen om vei opp til forsamlingshuset i Straumfjord til følge. Olsen har som nærmeste nabo og saueeier gjentatte ganger klaget på forslaget om å anlegge bilvei fram til den gamle skolebygningen, som nå er forsamlingshus, i Straumfjord. Dermed ender saken hos Fylkesmannen i Nordland.

25. februar 2015

Etterlyser fyr-skilt

Driverne av Tranøy Fyr etterlyser severdighetsskiltet på Oppeid, som viser vei til kommunens viktigste reiselivsbedrift.
–Det er en skam at ikke et severdighetsskilt med Tranøy Fyr ikke er kommet opp på Oppeid, skriver Inger og Villy Sund til kommunen og viser til at Hamarøy reklamerer med at det satses på turisme.

 

24. februar 2015

Utviklet av Nettintro