nord-salten.no

Leiranger kirke 100 år


Sokneprest Per Grunnet ønsket tillykke med jubileet.

Neste

Utviklet av Nettintro