nord-salten.no

På jakt etter de første jordbrukere i Steigen

Arkeologer har siste helg gjennomført en spennende undersøkelse i Bø på Engeløya. Tanken er å finne spor etter en jordbrukskultur som er eldre enn det som tidligere er beskrevet for området, med andre ord starten på Engeløya som jordbruksbygd..

Aasmund Gylseth

13. Sep 2012

De to arkeologene er Johan Eilertsen Arntzen fra universitetet i Tromsø og Tom Andre Edvardsen fra Bodø, den siste opprinnelig fra Nordfold. Til å hjelpe seg har de Sidsel Bakke med ny eksamen i arkeologi. Leder for Steigen historielag, Greta Sollie er også med som hjelper. Johan E. Arntzen er kjent fra utgravingene på Ness i Hamarøy, en utgraving hvor man gjorde ganske oppsiktvekkende båtfunn fra jernalderen.

Bronsealderen i Nord-Norge er tiden fra 1800 år før Kristus fram til 500 år før Kristi fødsel. Tidligere arkeologer har ment at fast bosetning med dyrking av jord startet omkring Kristi fødsel her nord. Det man sannsynligvis dyrket var bygg og hvete. Arkeolog Johan E. Arntzen mener at dyrking av jorda kan ha startet før, og at man kanskje har hatt gårdsbosetning alt 500 år før Kristus. Det er hans hypotese, og det ønsker han å få prøvet gjennom blant annet undersøkelsene på Engeløya. Resultatet vil være en del av hans doktoravhandling.

Bronsealderfunn på Bø

På Bø er det gjort flere funn fra bronsealder eller førromersk jernalder, blant annet en dobbeltknapp av bronse, og en bronsepinsett. Dessuten er det rimelig stor enighet at gravrøysa av rullestein, som er tydelig nord for veien ned til Grådussan, er fra bronsealderen. I så fall er det Norges nordligste såkalte "åsrøys". Den nest nordligste er ei bronserøys på Skjeggesnes i Alstadhaug.

Andre indikasjoner er funn av tynnveggede klebersteinkar, og brente bein og bjørneklør. På flygesandområdet øst på Bøsanden er det også dokumentert mange ildsteder som trolig stammer fra den aktuelle tiden. Hobbyrkeologen Hamnø rapporterer i 1928 at det var minst 60 ildsteder i området på Bøsanden nær Mjelberget. Nå er de vanskelig å finne siden flyvesand forandrer landskapet.

Hardt program

I løpet av tre dager skal arkeologene grave prøvesjakter sentralt i boplassområdet, og ellers gjøre prøvestikk på andre sannsynlige steder i Bø. Eventuelle funn av bålplasser og dermed kull, eller annet materiale vil bli datert ved hjelp av C-14 metoden, en metode som gir ganske stor nøyaktighet i tidsangivelsen. Dessuten skal de prøve å oppspore hvor på Bø de nevnte bronsealderfunn er gjort. 3D fotografering av bronserøysa og skålgropsteinen på Sandvågmoen står også på programmet.

Utviklet av Nettintro